Top flights deals for – Lagos
New York
Lagos

$850

+1 646 270 2889

Boston
Lagos

$870

+1 646 270 2889

Washington
Lagos

$850

+1 646 270 2889

Dallas
Lagos

$980

+1 646 270 2889

Houston
Lagos

$1050

+1 646 270 2889

Los Angeles
Lagos

$1005

+1 646 270 2889

Top flights deals for – Abuja
New York
Abuja

$1050

+1 646 270 2889

Boston
Abuja

$990

+1 646 270 2889

Washington
Abuja

$985

+1 646 270 2889

Dallas
Abuja

$1100

+1 646 270 2889

Houston
Abuja

$1050

+1 646 270 2889

Los Angeles
Abuja

$1140

+1 646 270 2889

Top flights deals for – Port Harcourt
New York
Port Harcourt

$1170

+1 646 270 2889

Boston
Port Harcourt

$1620

+1 646 270 2889

Washington
Port Harcourt

$1645

+1 646 270 2889

Dallas
Port Harcourt

$1560

+1 646 270 2889

Houston
Port Harcourt

$1660

+1 646 270 2889

Los Angeles
Port Harcourt

$1705

+1 646 270 2889